ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, projektu pn. ?Instalacja fotowoltaiczna w firmie DREWBETEX Marcin Kawecki ” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z dokumentacją zamieszczoną w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami