Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2020 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje o twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni cię.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest utrzymywana przez Generatora bezpłatnych zasad prywatności.

Interpretacja i definicje
Interpretacja
Słowa, w których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach.

Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

definicje
Do celów niniejszej Polityki prywatności:

Masz na myśli osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, zależnie od przypadku.
Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „My” lub „Nasza”) odnosi się do Drewbetex.
Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, przy czym „kontrola” oznacza własność 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych instytucji zarządzających .
Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
Strona odnosi się do Drewbetex, dostępnego pod adresem https://drewbetex.pl/
Usługa odnosi się do strony internetowej.
Kraj odnosi się do: Polska
Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.
Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie internetowej wśród jej wielu zastosowań.
Dane o użytkowaniu odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych
Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobiste
Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres, województwo, kod pocztowy, miasto
Dane o użytkowaniu
Dane o użytkowaniu
Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, której używasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Technologie śledzenia i pliki cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania niektórych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu.

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po przejściu do trybu offline, a pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy sesyjnych i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne / niezbędne pliki cookie Typ: pliki cookie sesji
Administrowany przez: Us

Cel: te pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić Ci usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegają nieuprawnionemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą

 Kontakt

tel  501431569

adres email: biuro@drewbetex.pl